HAKKIMIZDA

KURUMSAL / HAKKIMIZDA

EBE VE HEMŞİRELER DERNEĞİ (EHEM-DER 2007)

Derneğimiz, Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Ebe ve Hemşirelerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının tespit edilerek bu yönde gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.  Bunun yanı sıra Ebe ve Hemşirelerin Haklarının korunmasını sağlamak en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Derneğimiz, sağlık alanında memur ya da diğer kategorilerde çalışan ebe ve hemşirelerin sosyal, ekonomik, özlük haklar ile, özellikle üye portföyünün eğitim seviyelerinin AB standart ve normlarında lisans ve yüksek lisans düzeyine yükseltilmesi ile diğer haklarının korunması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, yapılan faaliyetlere destek vermek amacı ile 2007 yılında kurulmuştur. Faaliyetlerine 2010 yılında hız vermiştir. Merkezi Ankara olan derneğimizin; Samsun ilinde bir şubesi bulunmakta, Gaziantep ilinde bir şubesi açılması planlanmakta ve ülkemizin çeşitli illerinde var olan toplamda 5000 üyemiz bulunmaktadır.

Derneğimizin Misyonu: Yasal mevzuattan alınan yetki ile üye portföyünün ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde sahiplenmek ve geliştirmek, ülkemizdeki haksızlıklara karşı hassasiyet gösteren bir dernek olmaktır.

Derneğimizin Vizyonu: Özel anlamda, üye portföyünün ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ile menfaatlerini koruyan ve geliştirme gayretinde olan;  Genel anlamda, ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı duyarlılık gösteren;  Bir dernek olmaktır.

Derneğimizin Amacı:  Mesleki eğitim farklılıklarının giderilmesi, Hemşirelik mesleğinde branşlaşmanın sağlanması, hizmet içi eğitimde kurumsallaşma sağlanması, akademik kariyer yapmak isteyenlere daha geniş imkanlar sağlanması, Ebe ve Hemşirelerin özlük haklarında iyileştirmeler yapılması için gereken çalışmaları yapmaktır.